Ekonomická správa

Účetní služby
 • Vedení účetnictví dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a dalších souvisejících předpisů:

  účtování přijatých a vydaných faktur, pohybů na bankovních účtech, pohybů v pokladně, odměn a dalších položek souvisejících s provozem SVJ(hlavní kniha, účetní deník, knihy analytické evidence), včetně souvisejících formálních kontrol, příprava podkladů pro účetní uzávěrku vč. dokladové inventury, zpracování roční účetní závěrky (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha) a odeslání kopie schválené účetní závěrky na rejstříkový soud k založení do Sbírky listin

 • Proplácení faktur odsouhlasených odpovědnými orgány SVJ
 • Zpracování zprávy o hospodaření SVJ, resp. zprávy o hospodaření a činnosti správce a její prezentace na shromáždění vlastníků jednotek
 • Běžné účetní poradenství a vysvětlení použitých postupů
 • Pravidelná informovanost včetně předkládání průběžných výkazů (obratová předvaha)
 
Daně
 • Zpracování přiznání k dani z příjmů
 
Předpisy záloh
 • Kontrola a měsíční přehledy plateb
 • Tvorba upomínek a jejich zasílání jednotlivým vlastníkům
 • Vyhotovení a distribuce předpisů plateb (zálohy na služby a příspěvky do tzv. fondu oprav), včetně změn předpisu v souvislosti se změnou počtu osob v domácnosti
 • Roční vyúčtování záloh na služby vč. distribuce vyúčtování uživatelům bytových jednotek
 • Vypořádání přeplatků a nedoplatků z vyúčtování služeb
 
Mzdová agenda
 • Měsíční zpracování mezd/odměn
 • Měsíční hlášení pro instituce zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení
 • Měsíční a roční zpracování související daňové agendy
 • Mzdová evidence (mzdové listy, ELDP, potvrzení o zdanitelných příjmech apod.)
 
Ekonomické a právní poradenství a další služby
 • Poradenství v oblasti bankovních produktů s ohledem na účel nakládání s peněžními prostředky*
 • Poradenství v oblasti postupů při čerpání úvěrů běžných nebo ze stavebního spoření v případě potřeby financování nákladných akcí*
 • Analýza hospodaření, návrhy na možné způsoby sledování nákladů a výdajů, resp. výnosů a příjmů v souladu s relevantními předpisy, návrhy úspor
 • Další poradenství
 • Jednorázové zastupování při kontrolách správních orgánů, především PSSZ

*Jedná se o obecné poradenství týkající se možných způsobů a procesů. Nespolupracujeme s žádnou finanční institucí.


Kontakt

OPTIMIS spol. s r.o.

Bendova 1121/5 Praha 17 - Řepy 163 00
IČO 63982412
DIČ CZ63982412
Spisová značka C 39926, vedená u Městského soudu v Praze


tel.: 774 413 522