Technická správa

Provozní služby
 • Zajištění a sledování předepsaných revizí, kontrol a zkoušek v řádných intervalech a následně včasné odstranění zjištěných závad dle příslušných prováděcích předpisů a ČSN (ČTN, ČTN EN)
 • Inspekční a odborné prohlídky výtahů
 • Zajištění předepsaných povinností v oblasti požární ochrany
 • Smluvní zajištění nepřetržité havarijní služby v řemeslech (instalatéři, elektro, topenáři, plynaři, sklenáři, zámečníci, kanalizace)
 • Provádění periodické kontroly objektu (1 x 14 dní) vč. zaslání zprávy o kontrole
 • Zajištění drobných oprav, odstranění poruch a údržby domu odsouhlasené objednatelem vč. následného reportu o odstranění
 • Vypracování ročního a dlouhodobého plánu oprav a údržby objektu vč. finančního plánu
 • Zajištění a zpracování cenových nabídek na opravy (výběrové řízení)
 • Smluvní zajištění úklidu společných prostor vč. údržby zeleně a zimní údržby
 • Zajištění úklidu kontejnerového stání po svozu odpadu
 • Spolupráce, případně zastupování objednatele v jednání se stavebním úřadem ve věcech oprav nemovitosti
 • Spolupráce na případných reklamacích a pojistných událostech
 • Smluvní zajištění dodávek tepla, TUV, SV, elektrické energie, plynu, STA vč. havárií
 • Smluvní zajištění provedení odečtů poměrových měřidel a vodoměrů
 • Zajištění cejchování vodoměrů TUV a SV ve stanovených lhůtách
 
Další služby
 • Zajištění technického dozoru investora
 • Další technické služby

 

 


Kontakt

OPTIMIS spol. s r.o.

Bendova 1121/5 Praha 17 - Řepy 163 00
IČO 63982412
DIČ CZ63982412
Spisová značka C 39926, vedená u Městského soudu v Praze


tel.: 774 413 522